Щоби запобігти корупції в судах і прокуратурі: НАЗК проведе обговорення Державної антикорупційної програми

У НАЗК хочуть почути пропозиції щодо покращення якості роботи правоохоронних органів
Щоби запобігти корупції в судах і прокуратурі: НАЗК проведе обговорення Державної антикорупційної програми
30 Жовтня 2022, 14:09
читать на русском

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) планує обговорення пропозицій щодо покращення якості роботи прокуратури в цілому та її дисциплінарного органу зокрема.

Про це повідомили на сайті НАЗК.

Зокрема пропонується запровадити Положення про електронну систему оцінки якості роботи прокурорів, яким, зокрема, встановити, що:

 • під час проведення індивідуальної чергової, позачергової або повторної оцінки  прокурорів оцінювання відбувається за такими критеріями: доброчесність, професійні компетенції, функціональні компетенції, управлінські компетенції (для керівників), а також результативність роботи;
 • методами оцінювання є: комп’ютерне тестування;  оцінка "методом 360" (тобто анонімний збір інформації про прокурора від інших прокурорів та працівників прокуратури, з якими він взаємодіє під час виконання службових обов’язків); співбесіда з комісією оцінювання;
 • оцінювання за критеріями доброчесності, професійних компетенцій, функціональних компетенцій, управлінських компетенцій (для керівників) прокурорів відбувається в рамках кожного із методів оцінювання, а критерій результативності роботи прокурора - оцінюється за допомогою комп’ютерного аналізу статистичних даних щодо кожного прокурора;
 • під час співбесіди кожен член комісії виставляє бали щодо кожного критерію оцінювання прокурора;
 • до складу кожної комісії з оцінювання входять прокурори, визначені випадково електронною системою оцінки серед прокурорів, які мають найвищий рейтинг за результатами оцінювання;
 • за результатами оцінювання кожен прокурор отримує в електронній системі оцінки свій рейтинг оцінювання, який складається із:
 1. а) загальної оцінки відповідності прокурора займаній посаді;
 2. загального потенціалу професійного розвитку прокурора;
 • рейтинг оцінювання прокурорів формується у балах, за єдиним програмним алгоритмом, і  виключно електронною системою оцінки - на підставі внесених до неї отриманих прокурором балів щодо кожного критерію в результаті тестування, оцінки "методом 360", співбесіди, а також даних щодо результативності;
 • під час формування рейтингу питома вага балів, отриманих прокурором за кожним із критеріїв оцінки, є однаковою; узагальнені та неперсоніфіковані дані рейтингу публікуються на вебсайті Офісу Генерального прокурора;
 • електронна система оцінки на підставі отриманих даних також формує щодо кожного прокурора рекомендації таких категорій: 1) щодо проходження певної програми навчання у Тренінговому центрі прокурорів; 2) щодо можливості підвищення прокурора у службі; 3) щодо можливої невідповідності прокурора займаній посаді; 4) щодо надання (ненадання)  прокурору щорічної премії.

Щодо дисциплінарної практики відносно прокурорів планується встановити таке:

 • встановити вичерпний перелік видів дисциплінарних проступків, вчинення яких прокурором тягне за собою звільнення з посади в органах прокуратури, в тому числі визначено перелік видів дисциплінарних проступків, вчинення яких тягне за собою звільнення Генерального прокурора, його заступників (включаючи керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури);
 • визначити перелік дій, які входять до складу дисциплінарного проступку у вигляді "вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури";
 • визначити перелік дій, які входять до складу дисциплінарного проступку "одноразове грубе порушення правил прокурорської етики";
 • встановити, що дисциплінарні скарги на Генерального прокурора, його заступників (включаючи керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) розглядає Вища рада правосуддя за визначеною у законі процедурою;
 • встановити вичерпний перелік підстав для висловлення Верховною Радою України недовіри Генеральному прокурору, що має наслідком його відставку з цієї адміністративної посади;
 • визначити, що на вакантну посаду Генерального прокурора відкритий відбір кандидатів здійснює конкурсна комісія, в якій половину членів складають міжнародні експерти; під час процедури оцінюється, в тому числі відповідність кандидатів критеріям доброчесності; за рейтинговим результатом відбору комісія рекомендує Президенту України кандидата на посаду Генерального прокурора; встановлено загальні засади порядку роботи конкурсної комісії;
 • до складу дисциплінарного органу прокуратури входять представники громадськості та прокурори, причому останні складають більшість у складі дисциплінарного органу;
 • кандидати від прокурорської спільноти делегуються за результатами онлайн-голосування всіх прокурорів; кандидати від громадськості делегуються шляхом онлайн-голосування з-поміж членів правозахисних, антикорупційних та аналітичних громадських організацій, а також з-поміж працівників юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ;
 • всі кандидати до дисциплінарного органу перед призначенням мають успішно пройти оцінку доброчесності з боку комісії, куди входять міжнародні експерти;
 • до структури дисциплінарного органу входить секретаріат та інспектори, які уповноважені здійснювати службове розслідування за поданими скаргами; орган має окреме від Офісу Генерального прокурора бюджетне фінансування;
 • скаржник, не згодний з рішенням члена дисциплінарного органу про відмову у відкритті провадження по його скарзі, мають право подати апеляцію на таке рішення до всього складу органу;
 • строк розгляду дисциплінарної скарги не може перевищувати 60 робочих днів;
 • результати поіменного голосування членів дисциплінарного органу, всі рішення органу та його членів (в тому числі рішення про відмову у відкритті провадження) оприлюднюються на офіційному вебсайті органу.

Нагадаємо, 20 червня 2022 року на пленарному засіданні народні депутати України ухвалили в цілому закон № 4135 "Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки".

Антикорупційна стратегія охоплює питання функціонування загальної системи запобігання корупції, визначає пріоритети запобігання корупції у конкретних секторах державного управління та приділяє велику увагу питанню відповідальності за корупцію.

Антикорупційна стратегія містить п’ять головних принципів: оптимізація функцій державних органів та усунення їхнього дублювання, цифрова трансформація та відкриті дані, зручні й законні сервіси, нетерпимість до корупції серед населення, а також забезпечення невідворотності покарання.

Читайте також